Вітаємо Вас на офіційному сайті ЗОШ №13 

 

 

 

ЗВІТ

перед колективом і громадськістю

про використання благодійних внесків

за 2015-2016 навчальний рік

директора  Української ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13

Селидівської  міської ради Донецької області

Сухорукової Юлії Юріївни

У 2015-2016 навчальному році в Українській ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 Селидівської міської ради продовжувалась робота, спрямована на виконання Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки,   законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Державних стандартів початкової загальної, базової і повної середньої освіти,  реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

З метою виконання завдань освіти педагогічною радою навчального закладу від 31.08.2015 р. протокол №1 було прийнято річний план роботи школи, який став основним робочим документом. Розділи річного плану охоплювали всі аспекти діяльності школи і базувалися на глибокому аналізі діяльності школи і баченні перспектив її розвитку. Пріоритетними напрямками роботи педагогічного колективу стали: 

•         підвищення  якості знань учнів;

•         впровадження  компетентнісно орієнтованого підхіду у навчально-виховний    процес, розвиток  життєвих компетентностей  учнів;

•         удосконалення системи методичної роботи;

•         створення умов для реалізації здібностей обдарованих і здібних учнів;

•         активізація роботи педагогічного колективу щодо здійснення дослідницької, проектної діяльності учнів;

•         створення  умов для розвитку пізнавальних і інтелектуальних здібностей учнів через різні форми позакласної роботи з навчальних предметів.

Протягом 2015-2016 навчального року педагоги реалізовували завдання методичної проблеми «Підвищення якості освіти учнів через удосконалення компетентності вчителя у питаннях навчання та виховання особистості» та інноваційної програми «Школа акмеологічної спрямованості – школа саморозвитку, творчості та успіху».

В мікрорайоні школи проживає 430 дітей шкільного віку, з них у навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої освіти знаходяться 425 дітей (98,8%), не навчаються 3 дитини 6-річного віку (0,6%) та дві дитини Кулага Євген, 2001 року народження – інвалід дитинства, Хадієв Рінат, 2006 року народження – дитина-інвалід. Навчаються в спеціальних закладах для дітей, які мають вади у розумовому розвитку 14 дітей (3,1%).

Робота школи у цьому напрямку була спрямована на 100% охоплення дітей мікрорайону школи загальною середньою освітою, при цьому враховувалося право батьків і учнів обирати навчальний заклад (ст.35, ст.51 Закону України «Про освіту», ст.3, ст.29 Закону України «Про загальну середню освіту).

З 9 класу всього випущено 22 учні. Продовжують навчання всі 22 учні, що складає 100%. З них 17 учнів (82%) продовжують навчання в 10 класі (12 учнів в Українській ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 (71%), 5 учнів (29%) – в інших ЗОШ), у ПТУ, ліцеях навчається 5 учнів (18%).

З 11 випускників 11 класу продовжують 9 випускників (82% ): 5  учнів (45%) продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації; 4 учні (36%) – в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації; 2 учні (18%) працевлаштовані.

До 1-го класу було зараховано 39 учнів 6-ти річного віку (на 31.05.2016 - 34 учні), навчання яких здійснювалося на базі школи, де їм були створені задовільні санітарно-гігієнічні умови з метою збереження їх фізичного і психічного здоров’я та успішної адаптації до навчального процесу.

Станом на 5 вересня 2015 року у школі відкрито 13 класів (10 – з українською мовою навчання, 3 – з російською), загальна кількість учнів – 271. Середня наповнюваність учнів у класах – 20,8. Протягом 2015-2016 навчального року із школи вибуло – 27 учнів, прибуло – 17 учнів. На  кінець навчального року у школі навчається 261 учень. Середня наповнюваність  учнів у класах становить 20,1.

Режим роботи школи п’ятиденний, заняття проводились в одну зміну. 

За результатами 2015-2016 навчального року досягнення І рівня мають 3 учні, що становить 1,3%: досягнення ІІ рівня мають 114 учнів, (50,7%);  досягнення ІІІ рівня мають 85% (37%.), а досягнення ІV рівня мають 25 учнів (11%). Не атестовано 34 учні 1 класу, які оцінюються вербально.

Якість знань по школі за підсумками річного оцінювання становить 48%.

Учні 1-4 класів показали якість знань у 55%.  Якість знань учнів 5-9 класів склала 40,7%. Учні старшої школи прийшли до закінчення року з якістю знань 44%.

Аналіз рівня навчальних досягнень  учнів школи

у 2015-2016 навчальному році

 

Якість знань учнів у 2015-2016 навчальному році

 

 

Початкова школа

В 1-4-х класах навчаються 123 учні, 89 із них атестовано. 36 учнів 1-х класів – не атестовані. Досягнення І рівня має 1 учень (1%), 39 учнів мають досягнення ІІ рівня (44%), 32 учні мають досягнення ІІІ рівня (36,0%), 17 учнів мають досягнення ІV рівня (19%). Якість знань у 1-4 класах становить 55%. 

 

Середня школа

В 5-9-х класах навчаються 111 учнів, атестовані всі. Досягнення І рівня мають 2 учні (1,8%), 59 учнів мають досягнення ІІ рівня (53,2%), 42 учні  мають  досягнення ІІІ рівня (37,8%), 8 учнів мають досягнення ІV рівня (7,2%). Якість знань у 5-9 класах становить 45%.  

 

Старша школа

На кінець навчального року  в 10-11 класах навчаються 27 учнів. Всі вони атестовані. З них 16 учнів (59,3%) мають досягнення ІІ рівня, 11 учнів (40,7%) мають досягнення ІІІ рівня. Якість знань становить 40,7%.

 

У 2015 році підлягали медичному огляду 271 учень. Пройшли медичний огляд усі учні школи.

Виявлено здорових

129

47,6

На диспансерному обліку

142

52,4

І група здоров’я

129

47,6

ІІ група здоров’я

134

49,4

ІІІ група здоров’я

8

2,9

Групи з фізкультури

 Основна група здоров’я

78

28,7

 Спеціальна група здоров’я

54

19,4

 Підготовча група здоров’я

138

50

 Звільнені

1

0,3

 Перебувають на індивідуального обліку

5

1,6

Диспасерна група по паталогічним одиницям

Розподіл за захворюваннями

Травматологічні

2

0,7

Терапевтичні

44

16,2

Органів дихання

25

9,2

Кардіологічні

19

7

Нирок

1

0,3

Неврологічні

11

4

Ендокринні

16

5,9

Лор-органи

3

1,1

Органів зору

30

11

Шкірни

2

0,7

Віряж.туберкільозних проб

18

6,6

Тубінфікування

6

2,2

Порушення мови

1

0,3

Хірургічні

37

13,6

Інфекційні захворювання

2

0,7

Застудні

218

80,4

тощо

4

1,4

Для профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя у школі регулярно випускалися бюлетені, стіннівки, проводилися тижні і місячники з різних питань безпеки життєдіяльності учнів. За 2015-2016 навчальний рік поліпшено рівень освітлення у чотирьох класних приміщеннях (кабінет 1, 3, 13, 20), приведено його до санітарних норм, ця робота і далі продовжуватиметься, бо потребує особливої уваги.

Літнім відпочинком у 2015/2016 навчальному році за бюджетні кошти у денному пришкільному таборі «Веселка» на базі школи було забезпечено 30 учнів, відпочинок забезпечували педагогічні працівники нашої школи.

 

Не менш важливим завданням збереження здоров’я дітей є і організація гарячого харчування.

Безкоштовним гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 24 учні:

Діти, позбавлені батьківського піклування – 11

Діти з малозабезпечених сімей – 13

В середньому у І семестрі гарячим харчуванням було охоплено 90 учнів початкових класів, що складає 69%, 47 учнів 5-9 класів, що складає 41%, 3 учні 10-11 класів, що складає 11%.

В середньому у ІІ семестрі гарячим харчуванням було охоплено 72 учні початкових класів, що складає 59%, 45 учнів 5-9 класів, що складає 41%, 4 учні 10-11 класів, що складає 15%.

 

 

Найвищий показник з охоплення учнів гарячим харчуванням мають класні керівники Сухорукова О.В. (2-Б клас), Погудіна Т.П. (2-А клас), Кучерук Н.П. (2-А клас), Подлєсна О.П., (5 клас),  найнижчий показник в 11 (Мірошнікова Р.Я.), 8 (Даниліна Е.М.), 10 (Голуб Ж.О.) класах.

Також охоплені платним харчуванням вихованці ГПД: охоплено за рік в середньому 17 учнів, що складає від загальної кількості 57%.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних.

Аналізуючи результати профілактичної роботи слід відзначити, що протягом  останніх років відсутні факти порушень учнями школи правил пожежної безпеки, дорожнього руху, отруєнь, нещасних випадків.

Проте у 2015-2016 навчальному році зафіксовано 1 випадок травматизму з учнем 8 класу Суботіним Ігорем. За нещасним випадком проведена відповідна робота. Причини виникнення травми з’ясовано, проаналізовано, складено відповідні акти та проведено позапланові профілактичні заходи.

Протягом року по школі не зареєстровано нещасних випадків з працівниками під час навчально-виховного процесу. Всі заходи з охорони праці,  передбачені Колективним договором, виконуються.

Адміністрацією школи створені належні умови з пожежної безпеки. В наявності пожежний щит, обладнаний необхідним інвентарем для пожежогасіння. У відповідних кабінетах (хімія, фізика, інформатика, майстерні, спортзал)  та коридорах школи розташовані первинні засоби пожежогасіння (пісок, рядно, вогнегасники). Вогнегасники знаходяться на сходах, в місцях їх розташування зроблені відповідні записи.

На першому поверсі школи знаходиться куток з «Охорони праці» (для технічних працівників): стенд з інструкціями для технічного персоналу, план дій в надзвичайних ситуаціях, в наявності стенд з пожежної безпеки. На другому поверсі оформлені стенди  «Дії в надзвичайних ситуаціях», куток з безпеки життєдіяльності учнів», «Охорони праці» (для педпрацівників).

Всіма педагогами та технічними працівниками школи виконуються Правила внутрішнього трудового розпорядку. Всі працівники школи своєчасно пройшли медогляд. В наявності санітарні книжки педпрацівників та техперсоналу. Ведеться журнал обліку проходження медичного огляду працівниками школи

Але залишаються проблеми: відсутність достатнього фінансування не дає можливості вирішити питання автоматичної пожежної сигналізації; встановлення дверей та люків з межею вогнестійкості; виведення сигналу від приймально – контрольного приладу на пульт централізованого спостереження; заключення6 договорів на технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації; захисту електрощитків автономними системами пожежогасіння; двері коридорів, сходових кліток обладнати пристроями самозачинення та ущільнення в притулах; укомплектувати пожежний щит згідно норм.

Методична робота

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

 Педагогічними працівниками  школа   забезпечена на 100%. У 2015-2016 навчальному році у школі працювали 20 вчителів, практичний психолог і соціальний педагог, педагог-організатор, завідуюча бібліотекою. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів  враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 100% педагогів школи  володіють комп’ютером.  

Якісний склад педагогічних працівників:

За віком:

За педстажем:

До 30 років

6

27

До 3-х років

3

14

31-40 років

4

18

До 10 років

4

18

41-50 років

8

37

До 20 років

3

14

51 і більше

4

18

До 30 років

4

18

пенсіонерів

3

14

Понад 30 років

8

36

За категоріями:

За освітою:

Спеціаліст вищої категорії

3

14

Вища

20

92

Спеціаліст І категорії

7

32

Бакалавр

1

4

Спеціаліст ІІ категорії

6

27

Молодший спеціаліст

1

4

Спеціаліст

6

27

Розряд

-

-

             

У 2015-2016 навчальному році методична робота в Українській ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 здійснювалась відповідно до  Законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством, на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Враховуючи рівень навчально-виховного процесу, усталені традиції, запити та потреби вчителів, стан навчально-матеріальної бази, а також особливостей складу учнів, у 2015-2016 навчальному році колектив школи продовжує  роботу з реалізації методичної проблеми «Підвищення якості освіти учнів через удосконалення компетентності вчителя у питаннях навчання та виховання особистості», пріоритетними завданнями якої є:

-         організація роботи педагогічного колективу з підвищення якості освіти;

-         перехід на оновлений Держстандарт;

-         вдосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу на основі  впровадження сучасних освітніх і інформаційно-комп'ютерних  технологій;

-         активізація роботи з обдарованими і високомотивованими учнями по підготовці їх до участі в інтелектуальних конкурсах, наочних олімпіадах, науково-практичних конференціях;

-         організація діагностики і самодіагностики реальних навчальних можливостей учнів, професійних можливостей і запитів працівників;

-         контроль та аналіз освітнього процесу та його результатів;

-         стимулювання групової творчості та ініціативи членів педагогічного колективу;

-         виявлення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду, впровадження нових форм і методів навчання;

-         професійне становлення молодого вчителя.

Методична робота школи базується на досягненнях науки, педагогічного досвіду, конкретному аналізі навчально-виховного процесу і спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя, у 2015-2016 навчальному році вона була спрямована  на виконання поставлених задач та їх реалізацію через освітню програму школи та навчально-виховний процес.

У плануванні методичної роботи школи та методичних об’єднань намагались обрати той комплекс заходів, який дозволив би системно та ефективно розв’язати проблеми та задачі, які стоять  перед школою. Для вчителів стали традиційними відпрацьовані форми методичної роботи: педрада, методична рада, творчий звіт, доповіді, виступи, майстер-класи, семінари, самоосвіта, наставництво, предметні МО, методичні консультації тощо.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють такі методичні структури:

·      МО вчителів початкових класів  (керівник Сухорукова О.В. );

·      МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Передрій Н.В. );

·      МО вчителів художньо-естетичного циклу (керівник Голуб Ж.О.);

·      МО вчителів природничо-математичного циклу (керівник Мірошнікова Р.Я.);

·      МО класних керівників (керівник Погудіна Т.П..);

·      Школа молодого вчителя  (керівник  Халілова Н.А..).

Головою методичної ради школи є вчитель математики, спеціаліст І категорії Мірошнікова Р.Я..

Усі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів. Впродовж року проводились предметні декади і тематичні тижні під гаслом «Проблемна тема школи в дії», де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу.

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують: результати навчально-виховної роботи; динаміку зростання (спаду) успішності учнів; результати контрольних робіт, моніторингових робіт, державної підсумкової атестації, ЗНО, навички читання; діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності; аналіз стану викладання предметів; стан виконання навчальних планів і програм; використання інтерактивних технологій, їх ефективність; стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості; система та результативність підвищення професійного рівня вчителів; результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах; аналіз роботи за семестр, рік та перспективне планування.

На кожному засіданні МО вчителі  знайомляться з новинками науково-методичної та науково-педагогічної літератури.

Систематично проводиться  внутришкільна методична робота з питань самоосвітньої діяльності вчителів, атестаційного та між атестаційного періодів, курсової перепідготовки, постійнодіючі семінари-практикуми, надаються індивідуальні та групові консультації, робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін.

Згідно з річним планом  протягом року проведено предметні декади, тижні. Було складено плани заходів у рамках тижнів, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями, естафети, спортивні ігри з усіма учнями школи відповідно до вікових категорій. Під час тижнів, декад, місячників проводились відкриті уроки та позакласні предметні заходи. З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводиться спеціальна методична робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

 

Виховна робота в школі

 

Інтеграція України до Європейського та світового життєвого простору викликала необхідність переглянути деякі підходи до виховання та розвитку підростаючого покоління, проаналізувати фактори, що гальмують підвищення якості та формування життєспроможності особистості школяра. Аналіз результативності позакласної та позашкільної діяльності закладу показав, що головною метою виховання є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша.

Планування виховної діяльності закладу у 2015-2016 н.р. здійснювалося відповідно до наказу МОНУ від 31.10.2011 р. № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493.

Протягом навчального року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорі, засіданні педагогічної ради, на засіданнях методичного об’єднання класних керівників, систематично проводилися оперативні наради класних керівників.

Адміністрація та педагогічний колектив, працюючи над удосконаленням змісту виховної роботи, кожного року намагається спланувати дієві ефективні форми роботи, виходячи з актуальності питань, специфіки навчального закладу, аналізу роботи у минулому році з урахуванням невирішених проблем.

Протягом 2015-2016 навчального року в школі було проведено 9 місячників:

-         вересень: Місячник «Увага! Діти на дорозі», «Протипожежної безпеки», «Громадського огляду»

-         жовтень: місячник правових знань

-         листопад: місячник профілактичної роботи

-         грудень: місячник соціального здоров’я

-         січень: місячник фізичного здоров’я та формування здорового способу життя

-         лютий: місячник психічного та духовного здоров’я

-         березень: місячник естетичного та етичного виховання

-         квітень: місячник екологічної культури та безпеки життєдіяльності

-         травень: місячник профорієнтаційної роботи.

Всі проведені загальношкільні заходи були підготовлені на високому рівні, обирались цікаві форми роботи з використанням нових інформаційних технологій, які були спрямовані на розвиток громадянських, морально-правових, гуманістичних рис, розвиток здоров’язберігаючої компетентності, основ культури спілкування та поведінки.

Позакласна освіта учнів у закладі сформована за рахунок гуртків, які працюють на бюджетній основі, гуртків на базі позашкільних закладів міста.

На початок 2015-2016 навчального року позаурочною зайнятістю було охоплено 118 учнів, що складає 68%. В школі організовано роботу 2 гуртків бюджетного фінансування з охопленням 30 учнів, що складає 11% від загальної кількості дітей по школі.

Гурток «Шкіряний м’яч», керівник Голуб Ж.О., вчитель фізичної культури, працює за навчальною програмою для гуртків з футболу в 1-11 класів ЗНЗ 2011р.. Основною метою роботи гуртка є формування навичок занять фізичними вправами для зміцнення здоров’я, розвиток кондиційних якостей (сили, швидкості, витриманості) та координаційних здібностей (узгодження рухових дій, вестибулярної стійкості тощо), виховання інтересу, потреби та звички до занять фізичними вправами, виховання бережливого ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих, профілактики асоціальної поведінки учнів засобами фізичної культури. Заняття відвідують хлопці (футбол).

Гурток військово-патріотичного напрямку «Пам'ять серця», керівник Чепак О.В., соціальний педагог, реалізує програму «Патріотичного виховання для позашкільних закладів і загальноосвітніх шкіл. ГУОН Донецькій обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді». Основною метою роботи гуртка є формування духовної, патріотичної та національної свідомості, громадянської зрілості, розвиток інтересу до історії свого народу, виховання любові до рідного краю.

У процесі реалізації єдиної виховної системи, яка забезпечує формування соціально зрілої творчої особистості, більш цілеспрямовано здійснювалася національно-патріотична виховна робота.

В рамках військово-патріотичного виховання проводилися навчально-виховні заходи, присвячені 71-й річниці визволення України від фашистських загарбників та Перемоги у ІІ Світовій війні 1941-1945 років, визволенню Донбасу, учні брали участь в акції «Ветеран живе поруч». Команда учнів взяла участь у грі «Сокіл» («Джура»), метою якої є національно-патріотичне виховання учнівської молоді на ідеях козацького лицарства та козацьких традицій. Загальне керівництво підготовкою здійснювала творча група вчителів, а саме: Голуб Ж.О., Ворона В.Ф., Подлєсна О.П. та медична сестра Скляр Н.О..

У практиці роботи школи – інформаційні форми проведення заходів: уроки-пам’яті, годин інформування, усні журнали, круглі столи, зустрічі із використанням Інтернет-ресурсів, мультимедійних презентацій, відеороликів тощо. Традиційно до календарних дат, пов’язаних із героїчними сторінками історії України в рамках проходять тематичні заходи відповідно до річного плану роботи школи та планів виховної роботи класних керівників. Це Декада національно-патріотичного виховання учнів, в рамках якої проводяться тематичні заходи до Дня Соборності та Свободи України, річниці вшанування пам’яті героїв Крут; Всеукраїнська учнівська експедиція «Моя Батьківщина – Україна». Учні школи постійно відвідують ветеранів Великої Вітчизняної війни, афганців та учасників бойових дій, які проживають у мікрорайоні школи. Традиційно у квітні пройшов День цивільного захисту, який включив відповідні бесіди, евакуацію учнівсько-педагогічного колективу з приміщення школи, показове заняття з пожежогасіння.

Актуальною залишається робота з формування в учнів навичок культури здоров’я, ефективними формами роботи були «години психолога», зустрічі із фахівцями ССД, ВКМСД, СЦМЛ, Центру соціальної підтримки сім’ї та молоді, за допомогою яких планувалася робота з окремою паралеллю класів, що сприяло більш тісній взаємодії з учнями, розв’язанню ряду соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі та впливу на всебічний розвиток особистості учня. Заняття з учнями пропагували здоровий спосіб життя, позитивне мислення як умову підтримки та збереження психологічного здоров’я.

В рамках профілактичної роботи проводилися Єдині профілактичні дні, конкурси малюнків та плакатів «Скажемо СНІДу – НІ!», розповсюдження пам’яток серед учнів, батьків та мешканців міста. В лютому 2016 року лікарем міської лікарні Шевелєвим Є.І. для учнів 5-9  класів було проведено просвітницькі години з теми «Імунізація серед підлітків. В березні 2016 року лікарем міської лікарні Черенковою Г.П. для учнів 9-11  класів було проведено просвітницькі бесіди з попередження інфекційних небезпечних захворювань. Соціальним педагогом школи Чепак О.В. було проведено інформаційну хвилинку «СНІД. Небезпека та профілактика» для учнів 9 класу. Вчителем біології Ронжиною О.Л. та заступником директора з ВР Черняк О.Є. спільно з активом школи було проведено анкетування серед учнів 8-11 класів «Що ти знаєш про СНІД?».

27 травня 2016 року було організовано та проведено День здоров’я. В програму Дня здоров’я увійшли загальношкільна організаційна лінійка, фізкультурна хвилинка для учнів всієї школи. Але найбільше сподобалось учням мандрування по станціях, на яких учні мали змогу продемонструвати свої знання з надання першої медичної допомоги, пригадати, що «Здоров’я - це найцінніший скарб у житті людини». Також на окремих станціях: «Розважальна», «Спортивна» учні мали змогу проявити свою спритність, витривалість та ерудицію. Всіх учасників змагань об’єднав дух чесного суперництва та відчуття відповідальності за результативність командної гри. На проведення Дня здоров'я були запрошені представники благодійного фонду ЮНІСЕФ, які стали активними учасниками заходу.

Щорічно правове виховання і навчання розглядається як частина загальноосвітньої підготовки учнів, адже правова культура є складовою національної культури. Важливою умовою успіху у правовому вихованні учнів є забезпечення системності й наступності. Проблеми правового виховання становлять органічну частину системи роботи не лише школи, а й кожного класного керівника, вихователя групи продовженого дня, вчителів-предметників, органів учнівського самоврядування.

Правова освіта, правове виховання здійснюється через вивчення предмета «Основи правознавства» (вчитель  Ворона В.Ф.), та використанням елементів факультативного курсу «Рівний-рівному» (заступник директора з ВР Черняк О.Є.), через функціонування психологічної служби (практичний психолог Чепак О.В.), організацію та проведення місячника правових знань та тематичних виставок, при проведенні індивідуальної роботи з дітьми девіантної поведінки, через проведення правового всеобучу з батьками на батьківських зборах. Особливо активізується профілактична робота при проведенні тижнів правових знань (грудень, квітень 2015-2016 н.р.), місячника «Всеобуч», рейдів «Урок», «Діти вулиці», «Дозвілля» тощо.

Важливою складовою шкільної системи правового виховання є робота по попередженню правопорушень. Вона реалізується через організацію діяльності шкільного центру дисципліни та порядку, яка включає Раду профілактики правопорушень.

  Особлива роль у школі відводиться системі профілактики правопорушень, яка здійснюється  шляхом контролю за станом відвідування учнями навчальних занять, чергування учнів та вчителів на перервах, своєчасне виявлення та облік учнів, схильних до правопорушень, шляхом співробітництва зі службою у справах неповнолітніх, проведення зустрічей з працівниками правоохоронних органів, співробітництва з батьками, з радою місцевого самоврядування, через індивідуальну роботу з батьками з функціонально-неспроможних сімей, анкетування, проведення класних годин на правову тематику.

Актуальним залишається питання з профілактики насилля та жорстокого поводження. За цим напрямом в школі проводилися відповідні заходи: профілактичні бесіди з учнями 8-10 класу щодо попередження жорстокості  (спеціалісти ССД Селидівської міської ради Слухай М.С. та Воронцова Н.М.), практичні заняття  щодо подолання стресових ситуацій для учнів 5-11 класів (представниками центру психологічної підтримки ГШ «Поможем» Фонду Р.Ахметова), профілактична бесіда з переглядом відеороликів з теми «Попередження жорстокості, насилля та торгівлі людьми» для учнів 10-11 класу (заступник директора з ВР Черняк О.Є. та соціальний педагог Чепак О.В.), діагностика серед учнів 5-11 класів щодо проявів агресії (практичний психолог Чепак О.В.), круглий стіл для малят «Вчимося спілкуватися»   (класні керівники 1-х класів Кучерук Н.П. та Соклакова О.О.), засідання круглого столу в 6 класі з теми «Дитинство без насильства» (соціальний педагог Чепак О.В.), година цікавих повідомлень «Дружба без кордонів» у 9 класі (класний керівник Макаренко Я.В., представник міської бібліотеки) тощо.

Виховання активної громадянської позиції, творчого та дієвого громадянина здійснюється через організацію роботи учнівського самоврядування - спілки школярів «СХІД», яка діє на основі демократичних орієнтацій.

Самоврядування Української ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 представлене Учнівською радою, яка обирається на рік. До Учнівської ради входять учні 5-11 класів, які мають свої права та обов’язки. Голова ради – Сервачук М. (10 клас), заступник голови ради – Коник В. (11 клас), секретар ради – Меньковська І. (8 клас) та голови центрів Гурко А. (9 клас), Іванова П. (8 клас), Метьолкін О. (8 клас), Кантур Т. (9 клас), Соколова А. (10 клас), Корнілов О. (9 клас), Припечек Є. (10 клас), Коник В. (11 клас). Кожний центр має свого куратора-педагога закладу освіти, голову центру та секретаря:

1. Даниліна Ельвіра Миколаївна – куратор навчального центру

2. Черняк Ольга Євгенівна – куратор центру дисципліни і порядку

3. Муращенко Катерина Борисівна – куратор культурно-масового центру

4. Макаренко Яна Володимирівна – куратор національно-патріотичного центру

5. Голуб Жанна Олександрівна – куратор центру спорту та за здоровий образ  життя

6. Ронжина Олена Леонідівна – куратор інформаційного центру

7. Чепак Ольга Володимирівна – куратор центру з примирення та соціального захисту

8. Дудіна Марина Степанівна – куратор бібліотечного центру.

За сприяння активу школи у школі були підготовлені та проведені Свято першого дзвоника «День знань», виставка дитячого малюнка «Кольори Донбасу» загальношкільна тематична лінійка «І пам`ять поколінь єднає нас!», Осінній бал «Чарівна осінь», «Містер і Міс Осінь 2015», фестиваль відеороликів «Золота горобина 2015», театралізоване дійство «Святий Миколай до нас у гості завітай», новорічні свята, свято до 8 березня «Ваше величне ім`я – жінка». Але найбільшої злагодженості, згуртованості показали учні під час Дня самоврядування та Дня здоров’я.

Представники шкільного активу Припечек Є., Сервачук М., Іванова П., Данильчук І., Малишев С., Меньковська І., Сальнікова М., Захаров М., Єлецька О. гідно презентували школу у міських заходах: фестивалі лідерів «Ми діти твої, Україно» (листопад, 2015), «Зимовому балі» (лютий, 2016), конкурсах «Лідер року», «Інсценізація пісень воєнних років», фестивалі «Розстріляна молодість».

Провідна роль у формуванні професійного самовизначення старшокласників належить класним керівникам 9-11 класів: Макаренко Я.В., Голуб Ж.О., Мірошніковій Р.Я.. Протягом навчального року вони планують виховні години, тренінгові заняття, спрямовані на профорієнтацію старшокласників.

Спортивно-масова робота в школі планувалася та проводилася згідно з міськими та обласними заходами. Учні школи брали участь у спортивних змаганнях, естафетах, конкурсах міського рівня.

Завершення навчального року відзначалося проведенням свята «Останнього дзвоника» і проведенням підсумкового свята для обдарованих дітей «Сузір’я успіху», на якому були підведені підсумки за основними напрямками, а також нагородження учнів школи, які протягом року брали участь у шкільних та міських конкурсах.

Підбиваючи підсумки роботи класів за всіма центрами шкільного самоврядування та прийняття активної участі у житті школи, був обраний найкращий клас року. Директор школи Сухорукова Ю.Ю., вручила довгоочікуваний кубок «Найкращий клас року – 2016» переможцям – учням 10 класу, класний керівник Голуб Ж.О. Активну участь у проведенні свята взяли учні 3 класу (класний керівник Кушнір Н.І.), 5 класу (класний керівник Подлєсна О.П.), 10 класу (класний керівник Голуб Ж.О.) та актив школи: Сервачук М., Припечек Є., Ареян Л., Данильчук І., Захаров М.. 

Протягом 2015-2016 навчального року відбулися засідання методичних об’єднань класних керівників, на яких визначені основні напрямки та завдання методичної та корекційно-виховної роботи., обговорювалися питання виховання тощо.

Класні керівники у своїй діяльності використовують різні форми роботи, які відповідають психологічним віковим особливостям учнів.

 

Робота з обдарованими дітьми

 

Реалізуючи шкільну проблему «Підвищення якості освіти учнів через удосконалення компетентності вчителя у питаннях навчання та виховання особистості» та інноваційну програму «Школа акмеологічної спрямованості – школа саморозвитку, творчості та успіху», педагогічний колектив Української  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 Селидівської міської ради ставить за мету виявити і допомогти кожному учневі розвинути інтелектуальні та творчі здібності, природні задатки, створити сприятливі умови для розвитку здібностей школярів, підвищити соціальний статус обдарованої молоді.

До роботи з пошуку обдарованих учнів залучено адміністрацію, вчителів, учнів, батьків, практичного психолога школи, які використовують засоби діагностичних методик виявлення обдарованих школярів, методи педагогічного спостереження, аналітичні методи тощо. Система пошуку також передбачає проведення шкільних олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, конференцій, виставок, що допомагає виявити учнів, які здібні до вивчення певних предметів, а також творчо обдарованих учнів.

В школі складена певна структура роботи з обдарованими та здібними дітьми, яка охоплює різноманітні напрямки роботи з даного питання. 

У закладі створено Банк обдарованих дітей, який постійно коригується. До банку даних на кінець навчального року входить – 113 учнів, з них:

 

Вид обдарованості

Банки:

Всього

шкільний

міський

обласний

Інтелектуальна

64

13

-

77

Художньо-естетична

-

36

-

36

Практично-перетворювальна

10

9

1

20

Комунікативно-організаторська

12

16

-

28

Психомоторна

10

23

1

34

Всього:

96

97

2

198

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Предмети за вибором дозволяють розвивати фізичні здібності учнів шляхом введення третьої години фізичної культури у 1-9 класах, розвивати здібності з математики у 7 класах, з української літератури у 8-9-х класах, з фізики в 10-11-х класах.

Протягом року учні брали участь у шкільних та міських  олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка, інтерактивних конкурсах «Колосок  осінній», «Бобер», «Соняшник», «Патріот», «Мультитест», Всеукраїнському конкурсі на краще есе «Я – європеєць».

Цього року учні школи успішно показали свої здібності на міському етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Вперше за останні 8 років учні стали призерами олімпіад з української мови та літератури, англійської та російської мов, біології, трудового навчання:

П.І.Б. учня

Клас

Номінація

Місце

Наставник

1

Ільягуєва Лія

7

Українська мова та література

3

Подлєсна О.П.

2

Чермянін Антон

8

3

Сухорукова Ю.Ю.

3

Гурко Андрій

9

2

4

Кондратенко Єлизавета

9

Біологія

3

Ронжина О.Л.

5

Корнілов Олександр

9

Англійська мова

3

Макаренко Я.В.

6

Деркач Надія

9

Російська мова

3

Передрій Н.В.

7

Меньковська Ілона

8

Трудове навчання

1

Даниліна Е.М.

8

Припечек Єлизавета

10

1

9

Бойчук Ганна

9

2

Згідно Положення про проведення учнівських олімпіад з базових дисциплін серед учнів 3-4 класів проведено І та ІІ етапи учнівських олімпіад з математики, української мови, природознавства, образотворчого мистецтва. Призерами олімпіад стали:

ПІБ учня

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1

Канкіна Марина

4

Українська мова

2

Халілова Н.А.

2

Нікулін Данило

3

Літературне читання

3

Кушнір Н.І.

З метою утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу, згідно з Положенням про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика  учні школи  залучалися до участі в конкурсі. У 2015-2016 навчальному році у шкільному етапі взяли участь 39 учнів, до міського етапу були запрошені 10 учнів, з них 3 учнів посіли призові місця:

ПІБ учня

Клас

Місце

Вчитель

1

Митрофанов Дмитро

5

3

Подлєсна О.П.

2

Чермянін Антон

8

2

Сухорукова Ю.Ю.

3

Гурко Андрій

9

1

Учень 9 класу Гурко Андрій був запрошений до ІІІ (обласного) етапу конкурсу.

Юні мовознавці школи також показали свої можливості в мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка: призерами міського етапу стали 2 учні школи:

ПІБ учня

Клас

Місце

Вчитель

1

Ільягуєва Лія

7

2

Подлєсна О.П.

2

Гурко Андрій

9

2

Сухорукова Ю.Ю.

Знання української мови та літератури учні демонстрували також і в інтерактивних конкурсах, «Патріот», «Соняшник». Учень 10 класу Сервачук Михайло (вчитель Сухорукова Ю.Ю.) увійшов до числа кращих авторів Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць».

Учні школи стали також учасниками мовних конкурсів «Створи шедевр-2016» (англійська мова, зарубіжна література), фестивалю-конкурсу «Мовою Шекспіра» (зарубіжна література), «Мультитест» (українська мова).

Для учнів, які мають здібності до вивчення природничо-математичних дисциплін, також були створені умови для демонстрації набутих знань. Так, у міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок - осінній» цього року взяли участь 18 учнів. Отримали сертифікати та цінні подарунки: сертифікат «Золотий колосок» - 12 учнів, сертифікат «Срібний колосок» в номінації «Теплота і температура»  - 6 учнів, сертифікат «Срібний колосок» в номінації «Тіло людини»  - 2 учні, сертифікат «Срібний колосок» в номінації «Хімія в картинках»  - 4 учні.

До участі у конкурсі «Бобер» залучились 23 учні, з них 8 школярів показали «добрий» результат.

Протягом навчального року учні школи брали участь у різноманітних міських конкурсах та досягли наступних результатів:

Назва конкурсу

ПІБ учня

Клас

Результат, номінація

ПІБ вчителя

Конкурс інсценованої пісні

«За нашу свободу»

Припечек Єлизавета

10

2 місце,

хореографія

Муращенко К.Б.

Сервачук Михайло

Данильчук Ігнат

Малишев Сергій

«Звичайне диво»

 

Колектив «Зіроньки»

3

1 місце,

хореографія

Кушнір Н.І.

Колектив «Мрія»

4

 1 місце,

хореографія

Муращенко К.Б.

Колектив «Самоцвіти»

5,7

2 місце,

хореографія

Подлєсна О.П.

«Дерзайте, ви талановиті»

Головченко Юрій

3

1 місце, вокал

Кушнір Н.І.

Деркач Данило

4

1 місце, читці

Халілова Н.А.

Ільмендєєв Кирило

2-Б

2 місце, читці

Сухорукова О.В.

Блудова Катерина

1-Б

2 місце, читці

Соклакова О.О.

Суботіна Ганна

1-А

2 місце, читці

Кучерук Н.П.

Коржук Катерина

6

2 місце, читці

Передрій Н.В.

Іскандарян Аркадій

7

1 місце, оригінальний жанр

Кушнір Т.В.

«Лідер року – 2016»

Припечек Єлизавета

10

3 місце

Муращенко К.Б.

Фестиваль ДЮП

Припечек Єлизавета

10

1 місце

Муращенко К.Б.

Іванова Поліна

8

Меньковська Ілона

8

Сальнікова Марія

8

КВК ЮІР - 2016

Припечек Єлизавета

10

1 місце

Муращенко К.Б.

Меньковська Ілона

8

Сальнікова Марія

8

Черних Євген

9

Томілін Іван

9

Єлецька Олена

8

Фестиваль «Молодь обирає здоров’я»

Припечек Єлизавета

10

2 місце

Муращенко К.Б.

Меньковська Ілона

8

Сальнікова Марія

8

Конкурс лідерів «Ми діти твої, Україно!»

Припечек Єлизавета

10

2 місце

Муращенко К.Б.

Меньковська Ілона

8

Сальнікова Марія

8

Гурко Андрій

9

Томілін Іван

9

Єлецька Олена

8

Іванова Поліна

8

Михайлова Дарина

8

«Збережемо первоцвіт»

Сальникова Аполлінарія

8

2 місце, плакат

Даниліна Е.М.

Тєбєнькова Анастасія

8

1 місце, плакат

Даниліна Е.М.

Соколова Анастасія

10

1 місце, панно

Даниліна Е.М.

Конкурс дитячого малюнку та живопису на протипожежну та техногенну тематику

Нефьодова Орина

2-А

2 місце

Погудіна Т.П.

Кротова Анастасія

8

2 місце

Даниліна Е.М.

Меньковська Ілона

8

3 місце

Даниліна Е.М.

Учні школи протягом навчального року брали участь у різноманітних спортивно-масових заходах, спрямованих на залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою та спортом, підвищення мотивації до фізкультурно-оздоровчих занять та популяризації здорового способу життя та досягли певних  результатів:

Конкурс, змагання

Учасники

Клас

Місце

Вчитель

Змагання з тенісу:

«Осінній марафон»

«Зіркові пари»

«Переможець-2016»

Смірнов Дмитро

 

 

9

 

ІІ, ІІІ

ІІІ

ІІ

Голуб Ж.О.

Спортивні змагання «Веселі старти»

Команда

4

ІІ

Халілова Н.А.

Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед  дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя»

Команда «Лелечата»

5-7

ІІІ

Голуб Ж.О.

Всеукраїнська дитячо-юнацька, військово-патріотична гра «Джура»

Команда

5-10

І

Голуб Ж.О.

Особливу роль у роботі з обдарованими учнями відіграє залучення школярів до  науково-дослідної, експериментальної роботи. Однією з форм роботи  в цьому напрямку  є  Мала академія наук України (МАН).  В школі протягом року  відбувалися заняття в  науковому учнівському товаристві старшокласників «Інтелект».

Згідно з планом роботи шкільного наукового товариства «Інтелект» учні середньої та старшої шкіл протягом року представляли свої роботи на засіданнях секцій, предметних тижнях, конкурсах та олімпіадах, де під керівництвом вчителів-предметників виконували роботи різної спрямованості.

Так, на обласний конкурс учнівський проектів «Вчимося бути здоровими» учні 10 класу Припечек Є., Сервачук М. підготували проект «Школа здоров’я» (керівники Подлєсна О.П., Голуб Ж.О.), де на міському рівні зайняли ІІ місце. Для участі в обласній виставці, присвяченій 30-річчю аварії на Чорнобильській АС, учнем 6 класу Зерновим М. був розроблений проект «Альтернативні джерела енергії» (керівник Ронжина О.Л.).

Учасники наукового товариства стали ініціаторами спільного національно-патріотичного проекту «Об’єднаймо душі і серця» між шкільною секцією «Українська філологія» та кафедрою українознавства Львівського медичного університету ім. Данила Галицького (керівники Сухорукова Ю.Ю., Подлєсна О.П.). Цей проект, а також соціально-екологічний проект учнів 9 класу під керівництвом заступника директора з ВР Черняк О.Є. «Моє місто: вчора, сьогодні, завтра» та культурологічний проект учнів 3 класу (керівник Кушнір Н.І.) «Україна, мова, мати – нас повік не роз’єднати» взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок-2016».

Дослідницькі роботи «Діалектизми як ознака ідеостилю О.Кобилянської» Середенко К. (керівник Подлєсна О.П.) і «Мовно-комунікативні засоби маніпуляції поведінкою людини» Сервачук М. (керівник Сухорукова Ю.Ю.), учнів 10 класу, були представлені у травні 2016 року на VІІІ Регіональній науково-практичній конференції школярів, студентів та молодих вчених «Дні науки в КП-2016», організованій ДонНТУ.

28 квітня 2016 року учителем інформатики, технологій Черняк О.Є. був проведений захист науково-дослідницьких проектів серед учнів 11 класу, які обрали інформаційний профіль навчання. Найбільш вдалими стали дослідження з тем «Ігрова індустрія» (Кукобіна В.), «Комп’ютер і здоров’я дитини» (Коник В.), «Порівняльна характеристика комп’ютерних вірусів» (Боков В.), «Різновиди пошукових програм в Інтернеті» (Гаврик Т.).

 Впродовж року питання обдарованості знаходилось і під опікою практичного психолога Чепак О.В., якою були заплановані до впровадження різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження, співбесіди, індивідуальні бесіди, консультації  різного характеру.

Підсумки  роботи з обдарованими учнями, а також нагородження грамотами школярів, які протягом року брали активну учать в міських і шкільних конкурсах, олімпіадах тощо, традиційно підбито на загальношкільному святі  «Сузір'я успіху».

 

Соціально-психологічний супровід

 

Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу в школі забезпечує практичний психолог, соціальний педагог Чепак О.В..

З метою забезпечення соціального захисту дітей на обліку у школі перебували діти різних  соціально-вразливих категорій, з них:

-         дітей позбавлених батьківського піклування – 8;

-         дітей-сиріт – 3;

-         дітей-інвалідів – 2;

-         дітей загиблих шахтарів – 3;

-         дітей одиноких матерів – 19;

-         дітей з багатодітних сімей – 30;

-         дітей з неповних сімей – 20;

-         дітей з малозабезпечених сімей – 7;

-         дітей, які потрапили у СЖО – 1 (облік у СЦМЛ);

-         дітей, які перебувають на внутришкільному контролю – 2.

Ці категорії дітей знаходилися під посиленою увагою педагогів, соціально-психологічної служби школи. Були вивчені житлово-побутові умови цих дітей, умови для навчання, складені відповідні акти, оформлені документи на отримання отримання безкоштовного гарячого харчування. Фізичне і психічне здоров’я учнів школи знаходилося під постійним контролем адміністрації школи, психологічної служби, медичного пункту.

Впродовж навчального року діти пільгових категорій були оздоровлені:

Шишкін М., учень 8 класу та Шишкіна К., учениця 6 класу – санаторій м. Маріуполь (грудень),  ОД МСОК «Перлина Донеччини» (травень);

Сопельняк Р., учень 8 класу – санаторій м. Маріуполь (лютий);

Єрмак А., учень 3 класу та Єрмак М., учень 1б класу – санаторій м. Маріуполь (січень);

Полівода К., учениця 4 класу  в дитячому оздоровчому таборі СОЦСР «Смарагдове місто» (лютий), санаторій м. Маріуполь (квітень, травень)

Дударенков Г., учень 3 класу та Дударенкова А., учениця 2б класу – санаторій м. Одеса (квітень);

Суботіна Г., учениця 1а класу та Суботін І., учень 8 класу - ОД МСОК «Перлина Донеччини» (травень).

Особлива увага надається позаурочній зайнятості дітей пільгових категорій:

 

Позаурочна зайнятість

Діти, позбавлені батьківської опіки

Діти-інваліди

Діти загиблих шахтарів

Діти одиноких матерів

Діти з багатодітних сімей

Діти з малозабезпечених сімей

Шкільні гуртки

-

-

2

3

1

-

БТДЮ м. Українська

5

1

-

10

16

1

Музична школа

1

-

-

1

3

 

ДЮСШ ім. В. Мірошниченка

2

-

-

3

8

1

Стадіон «Україна»

-

-

-

-

-

1

 

 

Психологічну допомогу надано дітям з неповних та багатодітних сімей та їх батькам, дітям одиноких матерів, дітям інвалідів. За результатами анкетувань та діагностик розроблено заходи щодо посилення профілактичної роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної уваги.            

Особлива роль соціально-психологічної служби у школі відводиться системі профілактики правопорушень, яка здійснюється  своєчасним виявленням та обліком учнів, схильних до правопорушень, шляхом співробітництва зі службою у справах неповнолітніх, проведення зустрічей з працівниками правоохоронних органів, співробітництва з батьками, з радою місцевого самоврядування, через індивідуальну роботу з батьками з функціонально-неспроможних сімей, анкетування, проведення класних годин на правову тематику.

Профілактична робота здійснювалася за наступними формами проведення та темами заходів: розробка пам’яток «Стоп насильству!» з учнями 9 класу; виховні години «Моя родина-моя сім’я» з учнями 9 класу; «Я і моє здоров’я» з учнями 7 класу; виховна година «Абетка здорового учня. Тютюнопаління» з учнями 6 класу; години спілкування з елементами тренінгу «Ми - проти насилля» з учнями 8 класу; «Ми обираємо здоровий спосіб життя» з учнями 1-х та 2-х класів; конкурси малюнків «Здорова родина – здорова дитина» з учнями 4 класу; гра-вікторина «Шкідливим звичкам скажемо НІ!» з учнями 9-11 класів тощо. 01.03.2016 р. складання пам’яток «Життя, яке ми обираємо» з учнями 5 класу.

Робота психологічної служби школи у 2015-2016 навчальному році здійснювалась за такими напрямками:

·        Вивчення пізнавальної сфери учнів 1-х та 4 класів.

З учнями 1-х  класів протягом жовтня були проведені практичні заняття, спрямовані на розвиток пізнавальної сфери. В яких прийняли участь учні перших класів. Заняття були результативними, оскільки у більшості учнів на кінець навчального року спостерігається підвищення рівня розвитку пізнавальної сфери.

Також протягом навчального року проводилася індивідуальна робота з учнями, в яких виникали певні труднощі у вивченні та засвоєнні навчального матеріалу.

·        Психологічний супровід учнів перших класів в період адаптації до школи

У листопаді проводилось дослідження процесу адаптації шестирічок у школі. В рамках дослідження відвідувались уроки, проводилась діагностика з питань відносин в колективі та адаптації дітей до навчання у школі.  

З учнями було проведено комплекс занять, спрямованих на підвищення рівня адаптації.

·        Психологічний супровід учнів 5 класу в період адаптації до середньої ланки

У жовтні проводилось вивчення процесу адаптації учнів 5 класу при переході до середньої ланки. В рамках дослідження проводилась діагностика рівня шкільної тривожності,  соціометричне дослідження та рівень адаптації.

Клас  достатньо згуртований, але спостерігається поділ на групи, які між собою не взаємодіють. З учнями  з високими показниками тривожності було проведено бесіди, а також адаптаційні практичні заняття. Всі учні мають достатній рівень мотивації до навчання.

·        Психологічний супровід учнів  7-8 класів у період гострої вікової кризи

У грудні було проведено дослідження учнів під час переживання гострої вікової кризи. Під час дослідження вивчалися такі питання: особливості характеру підлітків, схильність до депресивної та суїцидальної поведінки. За результатами дослідження схильності до суїцидальної поведінки було проведено бесіду з учнями та надано рекомендації щодо покращення емоційного стану

Вчителів-предметників, класних керівників було ознайомлено з результатами дослідження характерологічних особливостей підлітків та надано рекомендації щодо роботи з учнями, які переживають гостру вікову кризу

·        Профорієнтаційна робота

В рамках профорієнтаційної роботи серед учнів 9, 11 класів було проведено дослідження профнамірів випускників за методикою ДДО. Всіх учнів було ознайомлено з результатами досліджень та надано рекомендації щодо вибору майбутньої професії. Проведено профорієнтаційне заняття з випускниками «Ти стоїш перед вибором» та семінар-практикум «Вибір професії – вибір майбутнього». З учнями 5-6 класів було проведено виховну годину з елементами гри «Є така професія – підприємець»; з учнями 3 та 4 класів – конкурс малюнків «У світі професій»; для учнів 9 класу – ділову гру «Подорож у світ професій».

·        Психологічний супровід обдарованих учнів

На обдарованих учнів школи оформлено індивідуальні картки, в яких вказана особиста інформація та результати діагностичних досліджень. Серед обдарованих учнів 5-11 класів було проведено дослідження комунікативно-організаторських здібностей за допомогою методики «КОС-1», рівня розвитку інтелектуальної сфери за допомогою методики Равена та рівень креативності за методикою Торенса.

·        Психологічний супровід учнів «групи ризику»

На учнів «групи ризику» оформлено індивідуальні картки, де є особиста інформація, результати діагностики та ведення обліку роботи з цими дітьми. Протягом навчального року з учнями, які знаходяться на внутришкільному обліку, були проведені дослідження, спрямоване на виявлення рівня агресивності цих учнів та виявлення рівня девіантності поведінки. Також з цими дітьми проводились бесіди щодо поведінки.

 

Робота шкільної бібліотеки

 

Користуючись загальними нормативно-правовими документами, такими як Конституція України, Закон України про бібліотечну справу, Положення про шкільну бібліотеку, бібліотека Української ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 Селидівської міської ради працювала в тісному контакті з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Робота бібліотеки була спрямована на задоволення читацьких інтересів, потреб, удосконалення навчально-виховного процесу в школі, виховання культури читання і формування бібліотечно-бібліографічної грамотності.

Бібліотечний фонд бібліотеки складає 10543 примірників літератури та 6342 примірників підручників.

Аналіз роботи бібліотеки дозволяє зробити висновок, що завідуючою бібліотекою Дудіною М.С. ведеться певна робота з підвищення рівня читацької грамотності: залучено 256 учнів, 26 вчителів, 5 працівників школи. Видача книг у навчальному році складає 4511 екземплярів.

Бібліотека школи у навчальному році забезпечувала потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями зі шкільних предметів, вивчення яких передбачає шкільна програма.

Завідуюча бібліотекою готувала різноманітні бібліографічні довідки, вела облік художньої та навчальної літератури. Багато бесід, виставок, свят носили тематичний характер: «Бібліотека - територія толерантності», «День Незалежності України», «8 вересня - День визволення Донбасу», відкритий перегляд літератури «Письменники рідного краю», «Струмочком дзвенить рідна наша мова», «У країні книжкового царства».  

На бібліотечних уроках особлива увага надавалась широкій популяризації української літератури,  поваги до рідної мови. У популяризації основ бібліотечні-бібліографічних знань використовувались найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, різні види змагань, конкурси, вікторини. Учнями 7 та 10-11 класів були підготовлені електронні презентації бібліотечних уроків «Довідкова література в 7 класі», «Книга Троепольского «Белый Бим Черное ухо», «Маленька подорож в історію книги» для учнів 1-2 класів, «Структура книги» для учнів 2, 3 класів, «Історія виникнення   книги» для учнів 5-7 класів.

Систематично поповнювались постійнодіючі виставки «Мій рідний край – Донбас», «Моя країна – Україна», «Нові надходження», «Чарівний світ книги», виставки для найменших читачів - «Казковий дивосвіт», для старшокласників - «Сто доріг одна твоя», «Здоровий спосіб життя», «Закон і ми». Всього протягом  навчального року оформлено 23 книжково-ілюстративних виставки.

Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі-предметники (Сухорукова Ю.Ю., Сухорукова О.В., Погудіна Т.П., Передрій Н.В., Макаренко Я.В.) активно сприяли формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подавались так, що учні були змушені звертатися до словників, довідників. Перед бібліотекою та вчителями було поставлено спільне завдання: навчити учнів уміло використовувати найрізноманітніші джерела інформації для задоволення їхніх освітніх потреб. Треба відзначити таких вчителів, як Кійко С.В., Ронжина О.Л., Подлєсна О.П., які сприяли учнів користуватися енциклопедіями, довідковою літературою зі своїх предметів. З метою вивчення загальної картини читання в бібліотеці разом з вчителями проводився аналіз читацьких формулярів з проблеми систематичності читання 1-11 класів.

Робота  бібліотеки широко пропагується в школі. З цією метою були проведені екскурсії «Вересневі зустрічі у бібліотеці» для учнів з 2-4 класів, театралізована вистава «Книжковий будинок» для перших класів, бесіди про роль, структуру бібліотеки, бережливе ставлення до книги, підручника.

Традиційним стало проведення у березні Тижня книги, який розпочався урочистим відкриттям на загальношкільній лінійці. Протягом тижня проводились міське Свято книги (міська дитяча бібліотека), свято «Посвячення у читачі», «Книга – велике диво», «Восьме диво світу» конкурс «Найкращий читач школи» та «Літературний експрес» серед учнів 5-8 класів, презентації нових книг, книжкові огляди, виставки.

Всі заходи проводились в цікавій нетрадиційній ігровій формі, сприяли виявленню пізнавальних інтересів і здібностей дітей, вихованню громадянина, високоосвіченої людини, орієнтованої на загальнолюдські цінності.

 

Робота з батьківською громадськістю

 

Для підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу педагогічний колектив тісно співпрацював з батьками, залучав їх до активної роботи. Для цього використовувалися різноманітні форми співробітництва: індивідуальні, групові, колективні. У школі налагоджено роботу з батьківською громадськістю по напрямках:

· працювала рада школи, батьківський комітет;

· за безпосередньою участю батьківських активів класів проводилися масові заходи;

· батьківські комітети класів організовували ремонтні роботи в кабінетах школи;

· батьки залучалися до роботи з неблагонадійними родинами з метою запобігання негативним умовам виховання дітей тощо.

Упродовж навчального року проводилися батьківські збори із запрошенням вчителів-предметників, що свідчить про задовільно налагоджену спільну роботу педагогічного колективу школи з батьками учнів. На рівні кожного класу створено батьківські комітети, що брали активну участь в організації повсякденної роботи та навчально-виховного процесу. Класні та загальношкільні збори були основною формою колективної роботи з батьками. Першочерговими завданнями роботи школи з батьками були:

- пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків;

- допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

- упровадження форм роботи із сім’єю, які сприяють гуманізації взаємовідносин «педагоги – батьки – учні».

Класоводи та класні керівники залучали батьків до підготовки та участі у загальношкільних, міських та класних заходах (Осінні та Новорічні свята, підготовка до міських конкурсів). Найбільш активними є батьки 2-Б, 5, 7 класів

Індивідуальні форми роботи дозволяли встановити особистий контакт вчителя з усіма батьками, з’ясувати сутність педагогічної позиції сім’ї, тактовно допомогти батькам у вирішені проблеми виховання. Найбільш поширеними формами індивідуальної роботи з батьками були бесіди і консультації в школі або при відвідуванні учителем чи соціальним педагогом сім’ї учня, індивідуальні консультації за ініціативи батьків, класних керівників та соціально-психологічної служби.

 

Використання бюджетних і благодійних внесків

 

Види робіт

Матеріали

Одиниця вимірювання

Кількість

Ціна за одиницю

Всього коштів

З них за рахунок :

бюджету

допомоги батьків

спонсори, шефи

І

РЕМОНТ КОТЕЛЬНІ

ІІ

РЕМОНТ  СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

 

Загальна ревізія системи опалення

ІІІ

 

 

РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Т-т І поверх 6-річки

Т-т І поверх ліве крило

Шланг 50 см

Шланг 50 см

Шт.

Шт.

1

1

 

41

28

 

 

 

41

28

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

69

 

69

 

ІV

РЕМОНТ   СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ

 

Т-т І поверх 6-річки

Т-т І поверх ліве крило

Хомут

Холодна зварка

Коліно

МРН д.20

Гофра

Хомут д.110

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

1

1

6

1

1

4

 

15

12

15

15

42

58

 

15

12

15

15

42

58

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

157

 

157

 

V

РЕМОНТ  ДАХУ

VІ

РЕМОНТ СПОРТЗАЛУ

 

фарбування спортивних споруд на спортмайданчику

 

 

Фарба біла

Фарба блакитна

Фарба зелена

Фарба жовта

Фарба чер - кор

Кг

Кг

Кг

Кг

Кг

1

1

1

1

1

 

35

35

35

35

35

 

 

35

35

35

35

35

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

175

 

175

 

VІІ

РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ

 

Ремонті роботи з благоустрою підсобних приміщень та зали

 

 

 

Фарба чер-кор

Фарба біла

Фарба-паста

Шпаклівка

Вапно

Крейда

Концентрат

Кг

Кг

Кг

Кг

Кг

Кг

шт

2,8

2,8

3

5

5

5

2

 

100

97

45

20

24

15

44

 

100

97

45

20

24

15

44

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

345

 

345

 

VIIІ

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ (заміна вікон, дверей, ламп розжарювання, зарадіаторні рефлектори)

IX

РЕМОНТ ПІДЛОГИ

Х

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ

 

Фарбування та ремонтні роботи по рекреаціях  та туалетах, коридорах

Фарба для підлоги

Пензлики

Шпалери

Клей

 

Кг

шт

рул

шт.

 

58,8

 

6

 

 

 

2101

126

870

156

2101

126

870

156

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

3253

3253

 

 

 

 

Коліно д.32

Диск

Анкер

Диск

Крейда кускова

Хлорне вапно

Свердло  д.6,8

Цемент

Паста вапно

Вапно

Крейда

Шпаклівка

Пензлики

Валики

Скотч

Розчин 647

Солярка

Емаль біла ( 2,8 )

Емаль зелена ( 2,8)

Емаль блакит( 2,8)

Фарба – паста

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

мішок

шт.

кг

кг

шт.

кг

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

л

шт.

шт.

шт.

шт

12

4

12

1

50

1

4

50

30

6

20

50

12

8

1

2

20

18

6

6

1

 

78

60

86

13

300

780

83

95

100

144

55

190

84

128

18

31

408

1746

558

636

209

 

78

60

86

13

300

780

83

95

100

144

55

190

84

128

18

31

408

1746

558

636

209

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

5802

 

5802

 

 

Ремонтні та фарбувальні роботи по навчальних кабінетах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шпалери

Клей

Фарба біла

Валики

Пензлики

Колор

Латексна фарба

Лак

Ґрунтовка

Плафони

Фарба горіх

Фарба жовт – кор.

Плінтус

Кроноспан

Фарба сіра

Рул

Уп

Кг

Шт.

Шт.

Шт.

Кг

Шт.

Шт.

Шт.

Кг

Кг

Шт.

Шт.

кг

22

7

10,4

7

17

3

14

6

1

23

0,9

27

17

7

1

 

2492

258

356

188

129

74

250

224

19

1324

110

985

183

224

38

 

2492

258

356

188

129

74

250

224

19

1324

110

985

183

224

38

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

6854

 

6854

 

ХІ

ПОПОВНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНИЧНОЇ БАЗИ

 

Придбання миючих засобів

 

 

 

 

Порошок (400 гр)

Мило туалетне

Мило господар.

«Крот» (1л)

«Сантрі» ( 1л)

Миючий засіб( 5л)

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

20

20

20

12

12

2

 

190

80

100

144

144

94

 

190

80

100

144

144

94

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

752

 

752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облаштування куточка символіки

 

 

 

 

 

 

 

Крагіс

Водоемульсія

Саморізи

Скоби

Швидкий монтаж

Цвяхи

Пігмент

Пензлики

Колор

Шт.

Шт.

Шт.

Уп

Шт.

Кг

Шт.

Шт.

шт

3

1

100

1

100

1

7

7

3

 

225

209

14

13

22

36

130

61

51

 

225

209

14

13

22

36

130

61

51

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

2265

 

2265

 

 

Придбання господарського

інвентарю

Лопата чирва

Лопата штик

Черенки

Шт.

Шт.

Шт.

4

4

10

 

224

184

178

 

224

184

178

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

586

 

586

 

 

Придбання художньої літератури

Книжки

Шт.

14

 

1000

 

 

1000

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

1000

1000

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

21258

4253

17005

 

                                                                           

 

 

Управління школою

 

Основним завданням цього розділу річного плану роботи школи було забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом на основі планового моніторингу та контролю за діяльністю усіх структурних підрозділів, вчителів, учнів, визначення проблемних ланок, оперативне планування їх вирішення, а також визначення стратегічних завдань школи, виходячи з результатів моніторингу.

У 2015-2016 навчальному році відповідно до перспективного плану вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів, з  української мови та літератури (5-11 класи), фізичної культури (5-11 класи), хімії (7-11 класи), економіки (11 клас), музичного мистецтва (5-8 класи), Захисту Вітчизни (10-11 класи), основ здоров’я (5-9 класи).

Це дало змогу вчасно скорегувати роботу методичних об’єднань, окремих вчителів, намітити шляхи вирішення наявних проблем. Протягом навчального року було проведено класно-узагальнюючий контроль у 1-их, 5-ому, 9-ому, 10-ому, 11-ому класах. Таким чином було вивчено навчальну діяльність учнів, роботу вчителів, єдність їх вимог. Результати були заслухані на нарадах при директорові, узагальнені в наказах.

Діяльність адміністрації школи протягом року була спрямована і на питання ведення класних журналів, зошитів, щоденників, єдиного орфографічного режиму. На жаль, перевірка ведення класних журналів та об’єктивність виставлення оцінок змушують посилити контроль з боку адміністрації за цим видом діяльності учителів. Однією із форм управлінської діяльності є нарада. Згідно з річним планом наради при директорі проводилися регулярно, де розглядалися усі питання діяльності школи, педагогічного колективу. На основі рішень нарад видавалися накази та розпорядження, що мали на меті поліпшення та удосконалення навчально-виховного процесу.

Рішення ради школи, загальношкільних батьківських зборів, батьківського комітету активізують процес управлінської діяльності, орієнтують на використання громадського управління, що надає можливість удосконалювати управлінську систему, робити її прозорою, відкритою для всіх учасників навчально-виховного процесу.

Про ефективність прийнятих управлінських рішень та їх дієвість свідчать результати роботи школи:

-  протягом навчального року забезпечено 90,9% охоплення дітей шкільного віку навчанням;

-  зростає кваліфікаційний рівень педагогів, що підтверджується рішенням атестаційної комісії, результатами участі у фахових заходах;

-  запроваджено профільне навчання у 10-11 класах;

-  навчальний заклад має  комп’ютерний клас, мультимедійний проектор, копіювальну техніку, Wi-Fi;

-  підвищено показники призових місць у міських етапах предметних олімпіад і творчих конкурсів;

-  100 % педагогічних працівників оволоділи навичками роботи з ПК;

-  педагогами та учнями створюються власні засоби навчання, мультимедійні презентації. 

З метою поліпшення якості навчально-виховного процесу та забезпечення безпечних умов перебування учнів у школі, у зв’язку з необхідністю змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір у контексті Концепції національно – патріотичного виховання та Програми українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді пропоную першочерговими стратегічними завданнями щодо забезпечення подальшого розвитку навчального закладу у 2016-2017 н.р. вважати:

1. Продовжити реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти

2. Створити належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу 5-8-х класах за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти з дотриманням вимог законодавства для успішної адаптації учні до систематичного шкільного життя та урахувавши зміни до програм з начальних предметів.

3. Удосконалення змісту профільної та допрофільної підготовки школярів

4. Забезпечення варіативності освітнього середовища для школярів, надання можливості вибору предметів для вивчення і профільної підготовки.

5. Удосконалення системи професійної орієнтації школярів для виховання конкурентоспроможної особистості, здатної до успішної самореалізації відповідно до своїх особистісних потреб, інтересів і здібностей.

6. Продовження роботи із забезпечення реалізації науково-методичної проблеми «Підвищення якості освіти учнів через удосконалення компетентності вчителя у питаннях навчання та виховання особистості».

7. Використовувати виховний потенціал системи позашкільної освіти та позакласної роботи як основи гармонійного розвитку особистості з метою підтримки обдарованої молоді.

8. Забезпечення ефективної організації навчально-виховного процесу з метою якісної підготовки випускників начального закладу до участі в ЗНО.

9. Створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, морального, фізичного й естетичного розвитку школярів.

10. Надання можливості школярам реалізувати власні творчі здібності в дослідницько-пошуковій діяльності (через участь у первинному осередку МАНу), розробці наукових, творчих, ігрових проектів, стимулюванні художньої творчості школярів, широкої пропаганди творчих досягнень учнів.

11. Підвищення результативності участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах різних рівнів та роботі МАН.

12. Активної пропаганди досвіду роботи вчителів школи через періодичні видання тощо.

13. Залучення учнів до участі у конкурсах, турнірах, акціях тощо.

14. Поліпшення умов для перебування учнів у школі з метою збереження та зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я,а саме: наповнення шкільного музею, поточний ремонт приміщень, які того потребують, поліпшення освітлення в класних приміщеннях, де рівень не відповідає санітарним нормам.

15. Активізація навчальної та позакласної діяльності учнів, підготовки їх до проходження ДПА та ЗНО.

16. Спрямувати систему патріотичного та громадянського виховання учнів на реалізацію завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Формувати в школярів ціннісне ставлення до Батьківщини; наставляти на зміцнення єдності і дружби всіх народів, що проживають на території України; виховувати патріота, який знає і поважає традиції свого народу.

17. Підвищувати рівень правової культури молоді, сприяти формуванню в учнів активної життєвої позиції.

18. Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів, педагогічних та технічних працівників школи.

19. Узагальнити передовий педагогічний досвід вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

 

20. Розвивати міжнародну та міжрегіональну співпрацю з метою обміну й поширення педагогічного досвіду. Посилити інтеграційні зв’язки з вітчизняними та зарубіжними освітніми установами.

 

У річному плані роботи школи усі ці питання будуть відображені і заслухані на нарадах, засіданнях педагогічної ради, засіданнях ШМО, висвітлені в довідках і фахових висновках з відповідним виданням наказів.

 

 

 

Директор школи                                               Ю.Ю. Сухорукова

 

 

 

 

 

 

Для коректного відображення сайту рекомендуємо використовувати веб-браузер Google Chrome та вимкнути AdBlock Plus, та інші розширення які блокують рекламу.
(Натисніть на зображення, щоб завантажити.)

 

                  ВЧИТЕЛЬ РОКУ - 2014 "Номінація початкова школа"
                Погудіна Татьяна Петрівна

                                                                                          

                                 Новости

28.10.2016
День визволення України від фашистських загарбників
У рамках відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників в Українській ЗОШ І-ІІІ ст. №13 з метою виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму та збереження традицій, пов`язаних з історією українських військ були організовані тематичні бесіди, конкурс малюнків, а також проведені екскурсії для учнів школи до шкільного музею "Пам'ять серця"
08.05.2015
День пам’яті та примирення "1939–1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!"
Виховання любові до своєї країни має поєднуватися з повідомлення дітям про державу і право, про героїчне минуле свого народу, вихованням поваги до своєї Батьківщини.
27.03.2015
26 березня школа гостино відчинила свої двері для дошкілят та їх батьків.
Вже стало доброю традицією проводити День відкритих дверей для майбутніх першокласників у нашій школй. І цей рік - не виключення. 26 березня школа гостино відчинила свої двері для дошкілят та їх батьків. Скільки сюрпризів, цікавих зустрічей чекало на присутніх!


19.03.2015
20 березня 2015 року в 2б класі Української ЗОШ І-ІІІ ст. №13 м. Селидового пройшов «Лицарський турнір».
20 березня 2015 року в 2б класі Української ЗОШ І-ІІІ ст. №13 м. Селидового пройшов «Лицарський турнір». До цього свята учні готувалися заздалегідь: вчили танці, розучували пісні, сценки. Під маршову музику учасники ввійшли до залу, де вже їх чекали дівчатка в бальних платтях.
15.03.2015
Ключі від форту Буаяр
11 березня 2015 року в Українській ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 Селидівської міської ради Донецької області було проведено інтелектуально-спортивну гру серед учнів початкової школи під назвою «Ключі від форту Буаяр».
29.01.2015
Вчитель року 2015
Вітаємо Мірошнікову Р.Я., вчителя математики Української ЗОШ I-III ст. №13 м. Селидового, із зайнятим 3 місцем у конкурсі "Вчитель року-2015"